לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הפרעת קשב: היבטים תאורטיים וקליניים - 34916
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 05-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: חינוך

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יהודה פולק

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yehuda.pollak@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג', 14-15

מורי הקורס:
ד"ר יהודה פולק

תאור כללי של הקורס:
הקורס יידון במאפיינים הקליניים והתיאורטיים של הפרעת קשב

מטרות הקורס:
היכרות עם הגדרת ההפרעה ומאפייניה הקליניים, המנגנונים המנטליים והביולוגיים העומדים בבסיסה, ודרכי האבחון והטיפול בה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לזהות את מאפייני ההפרעה
להבחין בין הפרעת קשב להפרעות אחרות.
לדון באופן ביקורתי בתיאוריות שונות המסבירות את מנגנוני ההפרעה
לנתח התנהגויות אופייניות להפרעת קשב לאור תיאוריות שונות.
לזהות כלים אבחנתיים וטיפוליים להפרעה.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטלית.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
תיאור ההפרעה: תסמינים, קו-מורבידיות, אפידמיולוגיה והשפעה
מנגנונים גנטיים, נוירו אנטומיים ונוירו כימיים
הסברים נוירופסיכולוגיים: "מליקוי בודד לנתיבים מרובים"
נושאים תיאורטיים ומעשיים באבחון וטיפול

חומר חובה לקריאה:
באתר הקורס.

חומר לקריאה נוספת:
באתר הקורס.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה