לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

יהדות וישראליות בעין הפילוסופית: האתגר - 30331
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 28-10-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: ביה"ס להגות ודתות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): מאיר בוזגלו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: meir.buzaglo@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ראשון 2-4

מורי הקורס:
ד"ר מאיר בוזגלו

תאור כללי של הקורס:
מטרת הקורס לדוך באספקטים הקשורים במתח יהדות ישראליות מנקודת מבט פילוסופית רחבה שגם מעורבת.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

התלמידים ידעו על הקונפליקטים בין יהדות וישראליות. ידעו לנתח אותם מזויות שונות. ויעמדו על דרכים שונות לפתור אותם.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות, רפראטים וסרטונים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שיעור ראשון
הגילוי של הלאומיות
שיעור שני
גילוי הלאומיות
שיעור שליש
לייבוביץ'
שיעור רביעי
לייבוביץ'
שיעור חמישי
המסורתי: מעבר לדתי ולחילוני
שיעור שישי
התחדשות יהודית
שיעור שביעי
המאבק על השבת
שיעור שמיני
המאבק על השבת
שיעור תשיעי
הר הבית
שיעור עשירי
הר הבית
שיעור אחד עשרה
ערביי ישראל
שיעור שנים עשרה
ערביי ישראל

חומר חובה לקריאה:
אבינרי, ש., 1999 , הרעיון הציוני לגווניו, עם עובד.
בוזגלו, מ., 2009 שפה לנאמנים,
יהושוע, א.ב., 1980 בזכות הנורמליות: חמש מסות בשאלות הציונות, הוצאת שוקן, ירושלים.
https://www.youtube.com/watch?v&eq;mY4gAm8TUqI
לייבוביץ', י., יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל, תל אביב: הוצאת שוקן, 1975.
שלג , יאיר תשע"א 2010 מעברי ישן ליהודי חדש, רנסנס היהדות בחברה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה.
Herzberg, A., 1997, The Zionist Idea, The Jewish Publication Society Philadelphia.חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה