לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

היסטוריה של מגדר ומיניות בפרספקטיבה השוואתית - 27069
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-10-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: ביה"ס להיסטוריה - תכנית מצטיינים

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ליאת קוזמא

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: liat.kozma@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שני, 16:00-15:00

מורי הקורס:
פרופ ליאת קוזמא

תאור כללי של הקורס:
השיעור יבחן את סוגיות נבחרות בהיסטוריה של מגדר ומיניות מפרספקטיבה השוואתית, תוך בחינת מקרי בוחן מחברות שונות, שיעסקו, בין השאר, בהיסטוריה של הפמיניזם, היסטוריה של משטור המיניות וכינונן של זהויות מצטלבות

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הקורס משמש מבוא להיסטוריה של מגדר ומיניות וכן מבוא להיסטוריה פמיניסטית וקווירית - המהווים תשתית להתעמקות בנושאים אלה בלימודים המתקדמים.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מהו מגדר?
2. פטריארכיה ומבנה המשפחה
3. מגדר וידע רפואי
4. מגדר וידע פסיכולוגי
5. הגל הראשון של הפמיניזם
6. פמיניזם של המדינה ותכנון תרבותי.
7. הגל השני של הפמיניזם
8. מגדר ומלחמה
9. קולוניאליזם ומשטור של תשוקה.
10. מתשוקה לנערים להומוסקסואליות.
11. עבדות ומגדר.
12. אלימות מינית.
13. זנות במאות התשע עשרה והעשרים.
14. סיכום 21.1.2018.

חומר חובה לקריאה:
1. מהו מגדר? 22.10.2017
דהאן כלב, הנרייט. "כמה שאת יפה, לא רואים שאת מרוקאית." מתוך: מ. צלרמאיר ופ. פרי, (עורכות). מורים בישראל (תל- אביב: קו אדום, 2002), עמ' 186-174.
2. מגדר וידע רפואי, 29.10.2017
שחלב סטולר-ליס ושפרה שורץ, " 'ההיגיינה של חיי האישה לתקופותיה': מגדר, לאומיות ועבודה בכתביה של רופאת הנשים ד"ר מרים אהרונובה (1889-1967)", מרגלית שילה וגדעון כ"ץ (עורכים), מגדר בישראל. הוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון , כר' א: 85-105, 2011.
3. מגדר וידע פסיכולוגי, 5.11.2017.
בויארין, דניאל. "פרויד ופליס: הומופוביה, אנטישמיות והמצאת אדיפוס," מתוך יאיר קדר, עמליה זיו, אורן קנר (עורכים). מעבר למיניות. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2003, עמ' 272-302
4. פטריארכיה ומבנה המשפחה, מרצה אורחת: דפנה אורן-מגידור, 12.11.2017
ירון בן נאה, "רגשות ישנים, זמנים חדשים: רגש האהבה ומקומו בקשר הנישואין בקרב יהודי האימפריה העות'מאנית," מכאן 15 (2015), 83-61.
5. הגל הראשון של הפמיניזם, 19.11.2017.
קרול סמית-רוזנברג, "סוגי שיח על מיניות וסובייקטיביות: האשה החדשה 1936-1870," זמנים: רבעון להיסטוריה 47/46 (1993), 133-120.
6. פמיניזם של המדינה ותכנון תרבותי. מרצה אורחת: ד"ר אורנה נפתלי. 26.11.2017.
Hershatter, Gail (2012). "Disquiet in the House of Gender". The Journal of Asian Studies, 71, pp. 873-894.
7. הגל השני של הפמיניזם, 3.12.2017.
בטי פרידן, "הבעיה שאין לה שם", תרגום: דקלה תדמור, מתוך דלית באום, דלילה אמיר, רונה ברייר-גארב, יפה ברלוביץ, דבורה גריינימן, שרון הלוי, דינה חרובי, סילביה פוגל-ביז’אוי (עורכות) ללמוד פמיניזם: מקראה (תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2006), 66-62.
"עצומת ה-343", תרגום: דינה חרובי, מתוך ללמוד פמיניזם, 110-108.
"רדיקלסבית, האישה המזדהה עם נשים," תרגום: דלית באום, מתוך ללמוד פמיניזם, 117-111.
8. מגדר ומלחמה, 10.12.2018
יעל חזן, "ריגול מגדרי: נשים כחיילים במלחמת האזרחים בארצות-הברית," זמנים: רבעון להיסטוריה 115 (2011), 23-16.
בית-אל, אילנה, "גברים, גבריות ומלחמה: מגדר ומלחמת העולם הראשונה", זמנים: רבעון להיסטוריה, 65 (1998/99).
9. קולוניאליזם ומשטור של תשוקה. 17.12.2017
אן לורה סטולר, "עלבונות מיניים וגבולות גזעיים: כשירות תרבותית הסכנות הטמונות בניזואי תערובת," יהודה שנהב ויוסי יונה (עורכים), גזענות בישראל (ירושלים: מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, 2008), 257-220.
10. מתשוקה לנערים להומוסקסואליות. מרצה אורח: פרופ' משה סלוחובסקי. 24.12.2017
שגב, יעל, "הקוצ'ק במרחבים העירוניים של אינסטנבול עד ראשית המאה העשרים", זמנים: רבעון להיסטוריה 131 (2015), עמ' 97-86.
11. עבדות ומגדר. 31.12.2017
טולידאנו, אהוד, "סיפורה של שמסיגול: שפחה צ'רקסית בקאהיר באמצע המאה התשע-עשרה," זמנים: רבעון להיסטוריה, 88 (2004), 83-74.
12. אלימות מינית, 7.1.2018
ליאורה בילסקי ואנאלו ורבין, "עיר קטנה וניסיון אונס אחד," זמנים: רבעון להיסטוריה, 98 (2007), 31-20.
13. זנות במאות התשע עשרה והעשרים. 14.11.2017
אריה גרטנר, "יהדות אנגליה והסחר הבינלאומי בזונות 1914-1880," זמנים: רבעון להיסטוריה ‎ (1986) 20 59-44.
14. סיכום 21.1.2018.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 20 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה