לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הפוליטיקה של האהבה - פאולוס בקריאות יהודיות ונוצריות אחרי ניטשה - 24971
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 24-07-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדע הדתות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרןף כריסטוף שמידט

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: christoph.schmidt08@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג 9.30 -10.30

מורי הקורס:
פרופ כריסטוף שמידט

תאור כללי של הקורס:
אנחנו נעקוב אחרי הקריאות של הטקסטים של פאולוס מאז ניטשה עד היום. אנחנו נתרכז כאן בקשר שבין האהבה לפוליטיקה פרויד - גיראר).

מטרות הקורס:
קראיה ביקורתית והכרות

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הכרות של הסוגיה

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה, רפרט וקריאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
תיאולוגיה
פוליטיקה
יחסי היהדות נצרות
אנתרופולוגיה

חומר חובה לקריאה:
ראה רשימה באנגלית

חומר לקריאה נוספת:
ראה רשימה באנגלית

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 60 %
הרצאה20 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה