לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שרים את קרישנה: בהאגוותה פוראנה וגלגוליה - 24920
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 24-09-2013
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדע הדתות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יגאל ברונר
דוד שולמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yigal.bronner@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יגאל ברונר
פרופ דוד שולמן

תאור כללי של הקורס:
סמינר זה יוקדש לקריאה וניתוח של שירת הבהקטי הסנסקריטית הדרומית לקרישנה, החל מן הבהאגוותה פוראנה וכלה בגילגוליה המאוחרים בימי הבינים וראשית העת החדשה.

מטרות הקורס:
שיפור מיומנות הקריאה בסנסקריט של ימי הביניים, גם ברמה הפילולוגית וגם ביכולת ההתמודדות עם טקסטים כאלה בהקשרם התרבותי-היסטורי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר לדעת ולהבין את ספרות קרישנה במסורת הדרומית.

דרישות נוכחות (%):
85%

שיטת ההוראה בקורס: סמינר

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
בחטיבה הראשונה והקצרה של הסמינר, נקרא ונדון בורסיות לסיפור המפורסם על קרישנה התינוק שאכל עפר. בחטיבה השניה והמרכזית, נקרא ונדון בכמה ורסיות לסיפור על קרישנה הנער ומשחקי האהבה שלו עם רועות הבקר (rāsakrīḍā).

חומר חובה לקריאה:
שלושת הטקסטים המרכזים מהם נקרא הם הבהאגווטה פוראנה, היאדווה-אביודיה של ודאנטה דשיקה, והנראיינייה של נאריינה בהטה. תאור מפורט של קטעי הקריאה באתר המודל.

חומר לקריאה נוספת:
פרטים באתר המודל

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 13 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 87 %

מידע נוסף / הערות:
הציון יקבע על ידי עבודת בית.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה