לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תולדות המוסיקה - רנסנס ובארוק - 23121
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 14-07-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מוסיקולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יוסי מורי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yossimaurey@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג' 12:00-13:00

מורי הקורס:
ד"ר יוסף מורי
גב נעם פלג

תאור כללי של הקורס:
בסמסטר זה נמשיך לבחון אחר התפתחותה של המוסיקה במערב אירופה מתחילת המאה ה-16 ועד לתחילת המאה ה-18.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא לפתח יכולות האזנה, הערכה, ניתוח והבנה של מגוון מייצג של יצירות ושל סגנונות מוסיקליים באירופה מתחילת המאה ה-16 ועד ל-1700 לערך.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיום הקורס, התלמידים אמורים להיות מסוגלים לזהות, לתאר, ולבחון בהקשר תרבותי רחב את הזרמים המוסיקליים המרכזיים של התקופה.

דרישות נוכחות (%):
90

שיטת ההוראה בקורס: שיעור ותרגיל

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
* הרפורמציה במדינות דוברות גרמנית, צרפתית, ובאנגליה

* הקונטרה-רפורמציה :מוסיקה קתולית באיטליה ומחוצה לה

* שירה חילונית 1: שירי קרנבל, פרוטולה, ומדריגל מוקדם באיטליה

* שירה חילונית 2: צרפת, אנגליה

* מוסיקה כילית של הרנסנס

* סביב 1600: הבארוק המוקדם ומאפייניו

* הדרמה המוסיקלית במחצית הראשונה של המאה ה-17

* לא על האופרה לבדה: מוסיקה קולית בבארוק המוקדם

* האופרה בצרפת, באנגליה, ובעולם החדש

*צורות, נורמות, וקונבנציות: המוסיקה באיטליה ובגרמניה סביב שנת 1700

* יחיד מול רבים: יחסי גומלין בין איטליה לצרפת בראשית המאה ה-18

* י.ס. באך

חומר חובה לקריאה:
J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout, and Claude V. Palisca, A History of Western Music, 9th edition (New York & London: W. W. Norton & Company, 2014).

J. Peter Burkholder, and Claude V. Palisca, Norton Anthology of Western Music, 7th edition, Vol. I (New York & London: W. W. Norton & Company, 2010). M 1 N67 2010 Vol. 1

עותקים של HWM ושל NAWM נמצאים גם במדור ה"שמורים" של הספרייה. .
התקליטורים המלווים את ספר הלימוד
OMD2771נמצאים בספריית המדיה:

Piero Weiss, and Richard Taruskin, eds., Music in the Western World; A History in Documents (Schirmer, 1984). ML160.M865

Oliver Strunk, ed., Source Readings in Music History (New York; W.W. Norton & Company, 1975), revised edition, Leo Treitler, general editor (New York; W.W. Norton & Company, 1998). ML161.S7

חומר לקריאה נוספת:
חומר נוסף נמצא באתר המודל של הקורס.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 60 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 10 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 20 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
נוכחות: חובה בכל שעור ותרגיל.

על סטודנטים שהחסירו שעור/תרגיל מוטלת האחריות להשלים את החסר.

עבודה אחת בכתב: נושא העבודה ומועד הגשתה ימסרו במהלך הסמסטר. היקף העבודה: עד 300 מילים (כולל הערות שוליים, לא כולל נספחים) לכל היותר, מודפסים בפונט גודל 12 ברווח כפול. מלים ומושגים לועזיים ניתן להביא גם בכתיב המקורי. יש להקפיד על סגנון כתיבה פשוט וברור, על כללי הציטוט המקובלים במדעי הרוח, ועל כללי התחביר והדקדוק של השפה העברית. העבודה תוגש בעברית, אלא אם כן ניתן אישור להגישה בשפה אחרת. בהתייחסות למוסיקה יש לציין מספרי תיבות, או להביא בעבודה דוגמאות תוים קצרות כנספח אשר לא יכלל במניין העמודים לעיל.
עבודה שתוגש באיחור ירדו ממנה 10 אחוזים מציון העבודה הסופי (למשל, עבודה שהוגשה באיחור וציונה 90, תחשב לעבודה שציונה 81).

אופן חישוב הציון הסופי
נוכחות והשתתפות פעילה 10%
הגשת דוחות קריאה: 10%
עבודה בכתב 60%
מבדקי האזנה 20%
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה