לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עלייתה ושקיעתה של מהפכת התנ"ך - 21807
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 23-04-2014
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מקרא

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ ישראל קנוהל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: iknohl@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי תיאום

מורי הקורס:
פרופ ישראל קנוהל

תאור כללי של הקורס:
ראשיתה של האמונה המקראית במהפכה דתית שיצרה פער עמוק בין האלוהי לאנושי. במהלך הדורות חלה נסיגה שבעקבותיה הצטמצם הפער בין האל והאדם. במסגרת הקורס נבחן את המהפכה ואת הנסיבות שהביאו לשקיעתה.

מטרות הקורס:
לדון בהתפתחותה של הדת המקראית. הדיון יערך מתוך זיקה לתוצאות החפירות הארכיאולוגיות באתרי ההתיישבות הישראלית בתקופת השופטים. כמו כן, ידונו שינויים מהותיים המתועדים בממצא הארכאולוגי בתקופת המלוכה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין את ראשיתה של הדת המקראית ותהליכי ההתפתחות שלה, לעמוד על הזיקה שבין הממצא הארכאולוגי ובין התפתחויות ותמורות במחשבה הדתית.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: תלמידים ידרשו לקרוא מאמרים ולהציגם בכיתה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1) סקירת הצעות שעלו במחקר בדבר התפתחותה של הדת המקראית.
2) ביקורת על הצעות אלו
3) הצעת תפיסה אלטרנטיבית.

חומר חובה לקריאה:
רשימה מפורטת תחולק לתלמידים בקורס.

1. י. קויפמן, תולדות האמונה הישראלית כרך א, 417-425
2. S. E. Loewenstamm, "nhlt yhwh", in S. Japhet (ed.), Studies in Bible, Scripta Hierosolymitana 31 (Jerusalem, 1986), pp. 155-192.


חומר לקריאה נוספת:
"-"

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
התלמידים יוכלו לבחור בין הגשת עבודה סמינריונית לרפרט. חובת הרפרט יכולה להיעשות גם כהרצאה בכיתה.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה