לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הומניזם ופוסט הומניזם בספרות הרנסנס - 19810
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 18-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: ספרות כללית והשוואתית

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): דר' גור זק

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: gur.zak@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: Tue. 15-16

מורי הקורס:
ד"ר גור זק

תאור כללי של הקורס:
אחד הזרמים המשפיעים ביותר בשדה התיאורטי העכשווי הוא זה המכונה "פוסט-הומניזם". כפי שמלמד שמו של הזרם, הגישות הפוסט-הומניסטיות מעצבות עצמן אל מול "הומניזם" מושמץ, אותו הן באות להחליף. אם ההומניזם המקורי מזוהה לבלי היתר עם שבר המודרניות והרנסנס, הרי שהפוסט-הומניזם רואה עצמו כשבר חדש שמטרתו להותיר את ההומניזם אחת ולתמיד מאחור. מטרת הקורס הנוכחי תהיה לבחון בעין ביקורתית את הנחות המוצא הפוסט-הומניסטיות ואת העמדה השלילית שלהן כלפי ההומניזם הרנסנסי. הטענה שתלווה את הקורס היא שלמעשה מרבית המאפיינים שהביקורת העכשווית מכנה כ"פוסט-הומניזם" קיימים כבר בספרות הרנסנס עצמה, באופן שמערער לחלוטין על ההבחנה הבינארית בין "הומניזם" ל "פוסט-הומניזם". הבחינה של היבטים "פוסט-הומניסטיים" בספרות הרנסנס בקורס תעשה אגב עיון בארבעה תת תחומים מרכזיים: 1. יחסי אדם-חיה בספרות הרנסנס. 2. תפיסות של רגשות ומקומן בהוויה האנושית לפי ספרות הרנסנס. 3. רעיון "הדאגה לעצמי", או העצמי כאובייקט פיתוח ומשמעויותיו ו 4. גישות לשפה ומשמעות ברנסנס. בין היוצרים בהם נעסוק: פטררקה, בוקאצ'ו, מונטיין, ארסמוס, שייקספיר, מילטון ועוד.

מטרות הקורס:
לדון באופן ביקורתי בגישות פוסט-הומניסטיות עכשוויות ובעיקר בתפיסה החד מימדית שלהן של ספרות הרנסנס וההומניזם.

להראות שמקורן של תפיסות שמזוהות כיום עם "פוסט-הומניזם" נמצא בספרות הרנסנס עצמה.

להציע ניתוח מקורי של ספרות הרנסנס, באופן שמזהה היבטים "פוסט-הומניסטיים" בהן.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להפגין היכרות מעמיקה עם תיאוריות פוסט-הומניסטיות עכשוויות וכן עם ספרות הרנסנס.

להציע קריאות ביקורתיות בטקסטים תיאורטיים עכשוויים וכן ביצירות מרכזיות מהרנסנס.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה ודיון

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מהומניזם לפוסט-הומניזם
2. יחסי אדם-חיה בספרות הרנסנס
3. רגשות, תשוקות ועצמיות בספרות הרנסנס.
4. הומניזם, פוסט-הומניזם ו"הדאגה לעצמי"
5. שפה ומשמעות ברנסנס

חומר חובה לקריאה:
J. Campana and S. Massano, eds. Renaissance
Posthumanism (Fordham, 2016)

G. Paster, K. Rowe, M. Wilson, Reading the Early Modern Passions (Philadelphia, 2004)

B. Arbel, The Renaissance Transformation of Animal Meaning: Petrarch to Montaigne (Michigan, 2011)

G. Zak, Petrarch's Humanism and the Care of the Self (Cambridge, 2010)


חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה20 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה