לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

חשיבה ביקורתית - 15005
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 04-09-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פילוסופיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר מאיר בוזגלו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: meir.buzaglo@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר מאיר בוזגלו

תאור כללי של הקורס:
הקורס יספק כלים בסיסיים מעשיים ותיאורטיים להכרת והערכת טיעונים ודרכי שיכנוע שונות. נדון דוגמאות מתוך הקשרים שונים. הקורס מורכב משיעורים וממפגשי תירגול

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

מקנה את היכולת
- לזהות את חלקי טיעונים—הנחות ומסקנות
- לחלץ ולהשלים טיעונים מתוך הקשרים שונים
- להעריך תקפות דדוקטיבית באמצעות סוגים שונים של הצרנה
- לבחון נאותות של טיעונים
- להבחין כשלי טיעון
- להבחין בין טיעונים לבין דרכים אחרות של שיכנוע
- להכיר ולהעריך טיעונים המבוססים על אנלוגיות

דרישות נוכחות (%):
להגיש תרגילים 80%

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:

1. השהיית שיפוט
2. הטיעון ומבנהו
3. כשלים לוגיים
4. אנלוגיות
5. הבניה

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה