לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

70 ל 48: מבט מהארכיון על שאלות של גבולות, ריבונות, ולאומיות - 13919
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 13-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' יפעת וייס

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yfaat.weiss@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום אישי

מורי הקורס:
פרופ יפעת וייס

תאור כללי של הקורס:
הקורס יתמקד בקריאה צמודה של תעודות ארכיון מארכיונים שונים בארץ ובעולם, השופכות אור על פרשיות וסוגיות מכריעות סביב מועד הקמתה של מדינת ישראל.

מטרות הקורס:
מבט מעמיק על סוגיות בסיסיות בתולדותיה של מדינת ישראל וצבירת מיומנות מחקרית בקריאת חומר ראשוני.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לקרוא תעודות היסטוריות בצורה מיומנת ובהקשרן ההיסטורי.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: דיון על בסיס חומרי הקריאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
תעודות הארכיון יועלו למודל בסמוך לתחילת שנת הלימודים.

חומר חובה לקריאה:
ראו סעיף קודם

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 50 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 50 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
רצוי לקחת במקביל גם את הסמינר "ובליבה חומה", שכן התעודות תעמודנה ביחס ישיר לנושאים הנלמדים בסמינר. ניתן יהיה בכל אופן להשתתף בסמינר זה באופן בלתי תלוי.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה