לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ובליבה חומה. ישראל ושאלת הריבונות - 13832
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 13-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): עירית חן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: iritchen7@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יפעת וייס

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעניק היכרות בסיסית עם טקסטים מרכזיים על מושג הריבונות ובמיוחד על סוגיות יסוד הרלוונטיות להבנתה של תפישת הריבונות הישראלית.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס להקנות הכרה מושגית רחבה, היסטורית ועכשווית, בנוגע למושג הריבונות ויכולת ליישמה בחשיבה עצמאית בנוגע להיסטוריה כללית וישראלית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר את התפתחותה של התפישה הישראלית ביחס לריבונות כמו גם ביחס למעמדה של ירושלים בהקשרים של הספרות התיאורטית הכללית בתחום.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטלית ורפרטים של סטודניטים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. הצגת הנושא ודרישות הקורס
2. מושג הריבונות והתפתחותו
3. הריבונות והתיאולוגיה הפוליטית
4. ריבונות טריטוריאלית
5. ריבונות ווסטפאלית
6. מדינות דמי
7. ריבונות בארבעה מופעים שונים
8. הרגע הריבוני
9. ירושלים
10. קורפוס ספרטום
11. אנומליות
12. מובלעת הר הצופים
13. סיכום

חומר חובה לקריאה:
c International Law, http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1472?rskey&eq;68VEUK&result&eq;1&prd&eq;EPIL.
2. קרל שמיט, תאולוגיה פוליטית : ארבעה פרקים על תורת הריבונות. תל אביב : הוצאת רסלינג, 2005.
3. Abdelhamid El Ouali, “Territorial Integrity: Rethinking the Territorial Sovereign Right of the Existence of the States,” Geopolitics 11:4 (2006), pp. 630–650.
4. Tuomas Forsberg, “Beyond Sovereignty, Within Territoriality: Mapping the Space of Late-Modern (Geo)Politics,” Cooperation and Conflict 31:4 (1996), pp. 355–386.
5. Rainer Grote, Art. “Westphalian System,” Max Planck Encyclopedia of Pubic International Law, http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1500?rskey&eq;NfQsYX&result&eq;1&prd&eq;EPIL.
6. Leo Gross, “The Peace of Westphalia, 1648–1948,” The American Journal of International Law 42:1 (1948), pp. 20–41.
7. Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World, Cambridge Studies in International Relations Vol. 12, Cambridge 1990, Introduction and Chapters 1–2, pp. 1–49.
8. Stephen D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton, New Jersey 1999, Chapter 1, pp. 3–42.
9. דימטרי שומסקי. "הציונות ומדינת הלאום : קריאה מחדש", ציון, ע"ז : תשע"ב, עמ' 223–254.
10. אורי ביאלר, "הדרך לבירה – הפיכת ירושלים למקום מושבה הרשמי של ממשלת ישראל בשנת 1949", קתדרה 35 : 1985, 191-163.
11. זכי שלום, "מאבקה של מדינת ישראל לסיכול החלטות עצרת באו"ם על בינאום ירושלים בשנות החמישים", עיונים בתקומת ישראל : מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל 3 : 1993, 97-75.
12. פולקה ברנדוט, לירושלים. ירושלים : אחיאסף, תשי"ב.
13. רות לפידות, ירושלים: היבטים משפטיים. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 1997.
14. Evgeny Vinokurov, A Theory of Enclaves, Lanham et al. 2007, Chapter 1, pp. 1–8.
15. Fiona McConnell, “The Fallacy and the Promise of the Territorial Trap: Sovereign Articulations of Geopolitical Anomalies,” Geopolitics 15:4 (2010), pp. 762–766.
16. Elizabeth M. Clark, “The Free City of Danzig: Borderland, Hansestadt or Social Democrcy?,” The Polish Review 42:3 (1997), pp. 259–276.
17. Bevans, Charles I. (ed.), Treaties and Other International Agreements of the United States of America, Vol. 2: Multilateral 1776–1930, Washington, D. C. 1969.
18. Mason, John B., The Danzig Dilemma: A Study in Peacemaking by Compromise, Stanford 1946.
19. יאיר פז, "'עולים ויורדים בו': הזיקה הסמלית-פוליטית להר הצופים ולקמפוס האוניברסיטה העברית בתקופת המובלעת, 1948–1967", קתדרה, 163, ניסן תשע"ז, עמ' 69–104.

חומר לקריאה נוספת:
מקורות

Yehoshua Freundlich (ed.), Documents on the Foreign Policy of Israel: Israel State Archives, Vol. 1: 14 May–30 September 1948, Jerusalem 1981.
–189: M. Shertok to N. Goldmann (London), [Tel Aviv], 15 June 1948, pp. 162–164.
–192: A. Eban to S. Roseman (New York), New York, 16 June 1948, pp. 167–169.
–204: Memorandum by the Israeli Mission at the United Nations, [New York], 17 June 1948, pp.179–181.

Yehoshua Freundlich (ed.), Documents on the Foreign Policy of Israel: Israel State Archives, Vol. 2: October 1948–April 1949, Jerusalem 1984.
–11: L. Kohn to E. Elath (Washington), [Tel Aviv], 7 October 1948, pp. 35–36.
–525: M. S. Comay to M. Elisah (London), Tel Aviv, 29 April 1949, pp. 606–612.
LITERATURE
Agnew, John, “Sovereignty Regimes: Territoriality and State Authority in Contemporary World Politics,” Annals of the Association of American Geographers 95:2 (2005), pp. 437–461.
Agnew, John, “The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of International Relations Theory,” Review of International Political Economy 1:1 (1994), pp. 53–80.
Alexandrowicz, Charles H., “New and Original States: The Issue of Reversion to Sovereignty,” International Affairs 45:3 (1969), pp. 465–480.
Alexandrowicz, Charles H., “The New States and International Law,” Millennium: Journal of International Studies 3 (1974), pp. 226–233.
Berger, Stefan, “The Study of Enclaves – Some Introductory Remarks,” Geopolitics 15:2 (2010), pp. 312–328.
Besson, Samantha, Art. “Sovereignty,” Max Planck Encyclopedia of Public International Law, http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1472?rskey&eq;68VEUK&result&eq;1&prd&eq;EPIL.
Bull, Hedley, “The Theory of International Politics: 1919–1969,” in: Brian Porter (ed.), The Aberystwyth Papers: International Politics 1919–1969, London 1972, pp. 30–55.
Casperson, Nina, “Degrees of Legitimacy: Ensuring Internal and External Support in the Absence of Recognition,” Geoforum 66 (2015), pp. 184–192.
Clark, Elizabeth M., “The Free City of Danzig: Borderland, Hansestadt or Social Democracy?,” The Polish Review 42:3 (1997), pp. 259–276.
Crawford, James, “The Criteria for Statehood in International Law,” The British Yearbook of International Law 48:1 (1976/1977), pp. 93–182.
Forsberg, Tuomas, “Beyond Sovereignty, Within Territoriality: Mapping the Space of Late-Modern (Geo)Politics,” Cooperation and Conflict 31:4 (1996), pp. 355–386.
Gross, Leo, “The Peace of Westphalia, 1648–1948,” The American Journal of International Law 42:1 (1948), pp. 20–41.
Grote, Rainer, Art. “Westphalian System,” Max Planck Encyclopedia of Pubic International Law, http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1500?rskey&eq;NfQsYX&result&eq;1&prd&eq;EPIL.
Hinsley, Francis H., Sovereignty, New Thinker’s Library Vol. 13, London 1966.
Jackson, Robert H., Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World, Cambridge Studies in International Relations Vol. 12, Cambridge 1990.
Jeffrey, Alex, McConnell, Fiona, Wilson, Alice, “Understanding Legitimacy: Perspectives from Anomalous Geopolitical Spaces,” Geoforum 66 (2015), pp. 177–183.
Jennings, Robert Y., The Acquisition of Territory in International Law, Manchester 1963.
Jones, Reece, “Sovereignty and Statelessness in the Border Enclaves of India and Bangladesh,” Political Geography 28:6 (2009), pp. 373–381.
Karan, Pradyumna P., “The India-Pakistan Enclave Problem,” The Professional Geographer 18:1 (1966), pp. 23–25.
Kelsen, Hans, “The Essence of International Law,” in: Karl W. Deutsch, Stanley Hoffman (eds.), The Relevance of International Law: Essays in Honor of Leo Gross, Cambridge, Mass. 1968, pp. 85–92.
Kelsen, Hans, Pure Theory of Law, Translation from the Second German Edition by Max Knight, Berkeley 1967.
Kelsen, Hans, The Principles of International Law, Reprint of the First Edition New York 1952, Clark, New Jersey 2003.
Krasner, Stephen D., Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton, New Jersey 1999.
Lauterpacht, Hersch, Recognition in International Law, Cambridge Studies in International and Comparative Law Vol. 3, Reprint of the First Edition Cambridge 1947, Cambridge 2013.
Mandaville, Peter G., “Territory and Translocality: Discrepant Idioms of Political Identity,” Millennium: Journal of International Studies 28:3 (1999), pp. 653–673.
McConnell, Fiona, “The Fallacy and the Promise of the Territorial Trap: Sovereign Articulations of Geopolitical Anomalies,” Geopolitics 15:4 (2010), pp. 762–766.
Murphy, Alexander B., “The Sovereign State System as Political-Territorial Ideal: Historical and Contemporary Considerations,” in: Thomas J. Biersteker, Cynthia Weber (eds.), State Sovereignty as Social Construct, Cambridge Studies in International Relations Vol. 46, Cambridge 1996, pp. 81–120.
Ouali, Abdelhamid El, “Territorial Integrity: Rethinking the Territorial Sovereign Right of the Existence of the States,” Geopolitics 11:4 (2006), pp. 630–650.
Robinson, G. W. S., “Exclaves,” Annals of the Association of American Geographers 49 (1959), pp. 283–295.
Rosenau, James N., “Sovereignty in a Turbulent World,” in: Lyons M. Gene, Michael Mastanduno (eds.), Beyond Westphalia? State Sovereignty and International Intervention, Baltimore, London 1995, pp. 191–227.
Schendel, Willem van, “Stateless in South Africa: The Making of the India-Bangladesh Enclaves,” The Journal of Asian Studies 61:1 (2002), pp. 115–147.
Thürer, Daniel, Art. “Failing States,” Max Planck Encyclopedia of Public International Law, http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1404?rskey&eq;HTCfHJ&result&eq;1&prd&eq;EPIL.
Vinokurov, Evgeny, A Theory of Enclaves, Lanham et al. 2007.

REVIEWS (Quasi-States)
Clark, Ian, “Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World (1990),” Modern Asian Studies 26:1 (1992), pp. 202–205.
Harshe, Rajen, “Third World Underdevelopment and International Relations, Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World (1990),” Social Scientist 23:7/9 (1995), pp. 75–90.
Nardin, Terry, “Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World (1990),” The Journal of Asian Studies 50:4 (1991), pp. 887–888.
Pierre, Andrew J., “Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World (1990),” Foreign Affairs 70:5 (1991), p. 182.
Segal, Gerald, “Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World (1990),” International Affairs 68:2 (1992), p. 327.
Thornberry, Patrick, “Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World (1990),” The International and Comparative Law Quarterly 41:3 (1992), pp. 729–730.
Walker, Rob B. J., “Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World (1990),” Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique 25:4 (1992), pp. 804–805.
Young, Tom, “Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Third World (1990),” Africa: Journal of the International African Institute 62:2 (1992), p. 304.
הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 50 %
הרצאה0 %
השתתפות 50 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה