לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פראג היהודית בעת החדשה המוקדמת - 13718
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר דימיטרי שומסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dimitry.shumsky@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי תיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר דימיטרי שומסקי

תאור כללי של הקורס:
עיונים בסוגיות יסוד בהיסטוריה האינטלקטואלית, התרבותית והדתית של יהודי פראג ממוצאי ימי-הביניים ועד המחצית השנייה של המאה הי"ט. הדגש המיוחד יושם על בחינת השפעות הגומלין בין יהודים לשכניהם הצ'כים והגרמנים

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לשלוט בספרות היסוד על היהודים והלא-יהודים בבוהמיה ומוראביה בעת החדשה המוקדמת; לעקוב אחר דיאלקטיקת יחסי הגומלין בין יהודים לסביבתם בהקשרים המולטי-אתניים; למקם את הדיון בתולדות היהודים בהקשר הרחב של תולדות סביבתם התרבותית והחברתית; לעמוד על ממד ההמשכיות ושינוי בהיסטוריה היהודית במרכז אירופה בין העת החדשה המוקדמת לראשית העת החדישה; לנתח היסטוריה מקומית ואורבאנית בתנאים של הסתגלות וסכסוך בין קבוצות דתיות, אתניות ולאומיות שונות.

דרישות נוכחות (%):
90%

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
המהפכה ההוסיטית והיהודים; מהר"ל מפראג וזמנו; יהודי בוהמיה ומורביה ומלחמת שלושים השנה; יהודי פראג והעימות האוסטרי-פרוסי; עידן האבסולוטיזם הנאור; יהודים והפטריוטיזם המקומי הבוהמי בתקופת ה-Vormaerz; 1848; הסכסוך הלאומי הצ'כי-גרמני ויהודי פראג; ציונות פראג; החוג הפראגי, פרנץ קפקא ובני דורו

חומר חובה לקריאה:
יובל, ישראל יעקב. "יהודים, הוסיטים וגרמנים על פי הכרוניקה 'גלגול בני חושים'". ציון נ"ד (ג', תשמ"ט): 275- 319;

שטיינהרץ, שמואל. "גירוש היהודים מביהם בשנת 1541". ציון ט"ו (תש"י): 70- 92;

קולקה, אוטו דב. "הרקע ההיסטורי של משנתו הלאומית והחינוכית של המהר"ל מפראג". ציון נ' (תשמ"ה): 277- 320;

מבורך, ברוך. "מעשי ההשתדלות באירופה למניעת גירושם של יהודי בוהמיה ומוראביה, 1744- 1745". ציון כ"ח (תשכ"ג): 125- 164;

Bernard, Paul. "Joseph II and the Jews: the Origins of the Toleration Patent of 1782". Austrian History Yearbook 4/5 (1968-69): 101-119
קסטנברג-גלדשטיין, רות. "אופיה הלאומי של השכלת פראג." מולד כ"ג (חוברת 201- 202, תמוז-אב תשכ"ה): 221- 233;
קסטנברג-גלדשטיין, רות. "ה'פורמרץ' היהודי בגרמניה ובבוהמיה - מה נשתנה?". דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות 9 (ב' 2, תשמ"ו): 27- 34;
קסטנברג-גלדשטיין, רות. "היהודים בין הצ'כים והגרמנים בארצות ההיסטוריות 1848- 1918". גשר ט"ו, ב-ג (תש"ל): 72-49;

Frankl, Michal. "'Sonderweg' of Czech Antisemitism? Nationalism, National Conflict and Antisemitism in Czech Society in the Late 19th Century". Bohemia 46 (1, 2005): 120-134;
שומסקי, דימיטרי. "היסטוריוגרפיה, לאומיות ודו-לאומיות: יהדות צ'כו-גרמנית, ציוני פראג ומקורות הגישה הדו-לאומית של הוגו ברגמן". ציון סט (תשס"ד): 45- 80;

לבסקי, חגית. "לאומיות בין תיאוריה לפרקטיקה: הנס קוהן והציונות". ציון ס"ז (ב, תשס"ב): 212-189;

Shumsky, Dimitry. "Czechs, Germans, Arabs, Jews: Franz Kafka's 'Jackals and Arabs' between Bohemia and Palestine." AJS Review 33 (1, 2009): 71-100

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 45 %
הגשת תרגילים 45 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
יינתנו שני ציונים: אחד על העבודה הסמינריונית, ואחד על הקורס כמפורט לעיל
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה