לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

"מזרח" ו"מערב" בחברה הישראלית - 13369
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר דימיטרי שומסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dimitry.shumsky@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי תיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר דימיטרי שומסקי

תאור כללי של הקורס:
דיכוטומיית "מזרח" ו"מערב" מגדירה את אחד הצירים המושגיים המכוננים של התודעה והתרבות האירופית המודרנית, שנועד למפות, לייצג ולפרש את השוני הגיאו-תרבותי בחברה האנושית. התנועה הציונית, שנולדה ביבשת האירופית אך שמה פעמיה לעבר חבל ארץ שבמזרח התיכון המוסלמי, שילבה בתוכה מראשיתה דפוסים שונים של דימויי ה"מזרח" וה"מערב", אשר הוסיפו להשפיע בגלגוליהם במהלך התהוות החברה הישראלית לאחר קום המדינה. הקורס הנוכחי דן בדימויי ה"מזרח" וה"מערב", הקשריהם החברתיים והתרבותיים ותפקידיהם הפוליטיים מהקמת מדינת ישראל ועד מרי הפנתרים השחורים.

מטרות הקורס:
הקורס נועד להציג בפני התלמידים את מקורותיו, התפתחותו, מופעיו ותפקודיו של השיח האוריינטליסטי בתרבות האירופית המודרנית ומדינת הלאום היהודי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לשלוט בקורפוס רחב של מקורות היסטוריים בתולדות הדימיון התרבותי והגאו-תרבותי של השיח היהודי המודרני ושל התודעה הציונית; לעקוב אחר אופני היישום של תאוריות תרבותיות בהקשרים היסטוריים שונים של העידן המודרני; לעמוד על האטיולוגיה הסוציו-פוליטית של הקיטוב התרבותי בחברה הישראלית; להתחקות אחר תהליכי שעתוק הדימויים והתפיסות התרבותיים במהלך ההגירה.

דרישות נוכחות (%):
90

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה, קריאה אנליטית של מקורות היסטוריים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
"אוריינטליזם" מהו?; אוריינטליזם, "כור ההיתוך" וסוציאליזם מזרח אירופאי; בן גוריון ו"עדות המזרח"; מערכת החינוך הישראלית ויוצאי ארצות האסלאם; מרד ואדי סליב; תנועת "הפנתרים השחורים"

חומר חובה לקריאה:
סעיד, אדוארד. אוריינטליזם. תל אביב: עם עובד, תש"ס, עמ' 11- 87;


סבירסקי, שלמה, לא נחשלים אלא מנוחשלים (חיפה: מחברות למחקר ולבקורת, 1981), עמ' 1- 90;

שטרית, סמי שלום. המאבק המזרחי בישראל: בין דיכוי לשחרור, בין הזדהות לאלטרנטיבה 1948- 2003 (תל אביב: עם עובד, 2004), עמ' 99- 178

חומר לקריאה נוספת:
רז-קרקוצקין, אמנון. "אוריינטליזם, מדעי היהדות והחברה הישראלית: מספר הערות". ג'מאעה ג' (תשנ"ט): 34 - 61

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 90 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה