לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

החיפוש אחר הפולקלור היהודי - 12866
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-07-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פולקלור ותרבות עממית

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): דני שרירא

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dani.schrire@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ג' 14:15-15:15

מורי הקורס:
ד"ר דני שרירא

תאור כללי של הקורס:
חקר התרבות העממית היהודית משקף דחף מודרני שהונע על ידי רעיונות רומנטיים ובו בעת הוא משקף אתגרים שיהודים התמודדות עמם במהלך המאה ה-19 והמאה ה-20. סמינר מתקדם זה בוחן רגעי מפתח בהתפתחות של הפולקלוריהסטיקה היהודית שנדונה ביחס לתקופה היסטורית סוערת בחייהם של יהודים וביחס לדילמות שעמדו ביסוד התפתחות הדיסציפלינה של חקר הפולקלור בעולם. הקורס ניתן באנגלית

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לעמוד על ההבדלים בין גישותיהם של חוקרי פולקלור יהודי שונים
לקשור בין מגמות בחקר הפולקלור היהודי להקשרים היסטוריים רחבים יותר
לבחון טקסטים פולקלוריסטים על רק גישות תיאורטיות מחקר הפולקלור בעולם
לבקר את השימוש בפרקטיקות מחקריות והנחות תיאורטיות שונות ביחס למושג 'העממי' שבשימוש החוקרים השונים של הפולקלור היהודי

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
פירוט הנושאים יחולק בשיעור הראשון

חומר חובה לקריאה:
ביבליוגרפיה מפורטת תחולק בשיעור הראשון

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 30 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
קורס מבוסס השתתפות בפורומים ב"מודל"
הקורס יתקיים באנגלית כל עוד ישתתפו בו תלמידים דוברי אנגלית (לפחות אחד) מתכניות חילופי סטודנטים. במידה ולא, הקורס יתקיים בעברית.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה