לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תרבויות בארגזים: אתנוגרפיה של אספנות ואירכוב - 12834
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-07-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פולקלור ותרבות עממית

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): דני שרירא

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dani.schrire@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ג' 14:15-15:15 לפי תיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר דני שרירא

תאור כללי של הקורס:
בקורס נקרא מאמרים שונים שמתחקים אחר "שרשרת המזון" בארכיוניים של תרבות: החל מרישום תרבות, הקלטות, תהליכים טכניים בארכיון, דיגיטציה, צנזורה, פרקטיקות של קריאה של חומרים ארכיוניים ועד תהליכים שמתרחשים לאחר הארכיון כגון השפעת הארכיון על אמנויות, הארכיון כמקום של ביקורת והארכיון כמטאפורה תרבותית.

מטרות הקורס:
בקורס נדע להבחין בשלבים השונים של תהליכי-עבודה בארכיונים ועם ארכיוניים, תוך שנזהה את המקומות השונים שבהם חומרים ארכיוניים מושפעים מהקשרים תרבותיים. נלמד לעשות שימוש מושכל בארכיוניים למחקרים תרבותיים, תוך רפלקסיה על תהליכי הידע שנוצרים שם.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. לעמוד על השלבים השונים של ארכוב ידע.
2. לעמוד על הטרנספורמציות השונות שידע תרבותי עובר בארכיון.
3. לנתח את המשמעויות של טרנספורמציות אלו במחקר שנעזר בארכיונים.
4. לפרש תהליכים תרבותיים שמתרחשים בארכיון.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: בכל שיעור נדון טכסט אחד או יותר (חובת קריאה של טכסט אחד כל שיעור). דיון מכין יתקיים בפורום ב"מודל". עבודת הסיכום תתמקד בניתוח טרנספורמציות תרבותית שמתרחשת בארכיון לבחירה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מפגשים רבים יוקדשו לטרנספורמציות שמתחוללות בשלבים שונים של מעבר של חומר בארכיון ברגעים שונים: בעת שמירה על חומרים ותעודם, רישום פרפורמאנס, הקלטה, ארגון של חומרים בארכיונים בצורת תיקיות וכד', דיגיטציה, איסוף חומרים, בחינה של חומרים בחדרי קריאה, צנזורה וחיסיון של חומרים. מספר מפגשים יעסקו בתהליכים שמתחוללים אחרי הארכיון: אמנות שמגיבה לארכיון, ביקורת שנובעת מארכיוני תרבות, הארכיון כמטאפורה תרבותית.

חומר חובה לקריאה:
בכל שיעור תהיה אפשרות בחירה של מאמר אחד מבין שניים או שלושה מאמרים:
רוני בירן, "פרשת ברל ורבלונסקי," מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, 19-20 (1999), 239-270; חיה בר-יצחק, כוחו של סיפור. ספר היובל לאסע"י (חיפה: אוניברסיטת חיפה, תשס"ח): 16-26; גלית חזן-רוקם, אדם לאדם גשר. פתגמים של יהודי גורגיה בישראל (ירושלים, יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ג): 9-20; 32-35;
Annette Kuhn, “Photography and Cultural Memory: A Methodological Exploration.” Visual Studies 22 (2007): 283-292; Michael Thompson, “Rubbish Theory: The Creation and Destruction of Value”. Encounters 52, 6 (1979): 12-24; Mary Bucholtz, “The Politics of Transcription.” Journal of Pragmatics 32 (2000): 1439-1465; Béla Bartók, Serbo-Croatian Folk Songs. (New York: Columbia University Press, 1951): 3-20; Benjamin Filene, “’Our Singing Country’: John and Alan Lomax, Leadbelly, and the Construction of an American Past.” American Quarterly 43, 4 (1991): 602-624; Ben Highmore, "Mass Observation: A science of everyday life" Everyday Life and Cultural Theory. An Introduction (London and New York: Routledge, 2002), 75-112; Bruno Latour, “How to make a file ripe four use” The Making of Law: An Ethnography -of the Conseil d’Etat. Translated by Marina Brilman and Alain Pottage (Cambridge: Polity, 2010): 70-106; Ilana Feldman, Governing Gaza. Bureaucracy, Authority, and the Work of Rule, 1917–1967 (Durham: Duke University Press, 2008): 31-61; Michaela Fenske, “Micro, Macro, Agency: Historical Ethnography as Cultural Anthropology Practice,” Journal of Folklore Research 44 (2007): 67–99; Regina Bendix, “Property and Propriety: Reflections on Archived and Archival Cultures”, Culture Archives and the State: Between Nationalism, Socialism, and the Global Market. Working Papers of the Center for Folklore Studies, v. 1 (Ohio: Columbus, 2007); Arlette Farge, The Allure of the Archives. Trasnslated by Thomas Scott-Railton (New Haven: Yale University Press, 2013); Joan M. Schwartz and Terry Cook, “Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory. Archival Science 2 (2002): 1-19; Diana Taylor, The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas (Durham: Duke University Press, 2003); Hal Foster, “An Archival Impulse.” October 110 (2004): 3-22; David M. Hopkin, “Storytelling in a Maritime Community: Saint Cast, 1879-1882,” in Voices of the People in Nineteenth-Century France (Cambridge: Cambridge University Press, 2012): 31-78; Guy Beiner, “History-Telling,” Remembering the Year of the French (Madison: The University of Wisconsin Press, 2007): 81-114; William G. Pooley, “Can The "Peasant" Speak? Witchcraft and Silence in Guillaume Cazaux's ‘The Mass of Saint Sécaire’.” Western Folklore 71 (2012): 93-118; George E. Marcus, “The Once and Future Ethnographic Archive”. History of the Human Sciences 11:49 (1998): 49-63.חומר לקריאה נוספת:
אדית גרזון-קיווי, "רישום הנגינה המזרחית", עדות ג (1947): 73-78;
Richard Bauman, “’Better than any monument’: Envisioning Museums of the Spoken Word,” Museum Anthropology Review 5 (2011): 1-13; Dani Schrire, “Ethnographic Questionnaires: After Method, After Questions,” in Approaching Methodology, Second Edition (Helsinki: Finnish Academy of Science and Letters, 2013), 201–212; Galit Hasan-Rokem, The Birth of Scholarship out of the Spirit of Oral Tradition Fabula 39 (1998): 277—290; Ann Laura Stoler, Along the Archival Grain; Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense (Princeton: Princeton University Press, 2009): 17-53; Ben Highmore, Michel de Certeau. Analysing Culture (London: Continuum, 2006): 81-115.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 30 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה