לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תחנות בביקורת הספרות: מאפלטון ועד ניטשה - 10615
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 14-10-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יהונתן ורדי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yonatan.vardi@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לקבוע באימייל

מורי הקורס:
ד"ר יהונתן ורדי

תאור כללי של הקורס:
בקורס נעסוק בתאוריות שונות של אסתטיקה וביקורת הספרות, החל מיוון העתיקה ועד למאה ה-19.

מטרות הקורס:
ללמד תפיסות שונות של תכלית האמנות והספרות, תאוריות שונות על תפקידה וכלים להערכתה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין את המהלך ההיסטורי של התפתחות התפיסה האסתטית המערבית על בסיס הפיצול בין אריסטו לאפלטון, להכיר את התפיסות האסתטיות של הנאורות ושל הרומנטיקה, לנתח טקסט ספרותי ואמנותי לפי עקרונות השיטות שנלמדו.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שיעור 1: מבוא

שיעור 3-2: העת העתיקה - אפלטון

שיעור 5-4: העת העתיקה - אריסטו

שיעור 6: האימפריה הרומית

שיעור 7: הנאורות - סמואל ג'ונסון

שיעור 8: הנאורות - קאנט

שיעור 9: הרומנטיקה הגרמנית - שילר

שיעור 10: הרומנטיקה האנגלית

שיעור 12-11: ניטשה

חומר חובה לקריאה:
באתר הקורס במודל

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה