לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

יצירות מופת בספרות עולם - א - 10510
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 16-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): דר׳ גור זק

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: gur.zak@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שלישי, 15-16

מורי הקורס:
ד"ר גור זק

תאור כללי של הקורס:
בקורס נציע מבוא למגוון יצירות מופת מכוננות בספרות העולם מיוון העתיקה ועד לשלהי ימי הביניים. בכל שיעור נתמקד ביצירה אחת, ננתח את ההיבטים האסתטיים והתכניים שלה, ונשאל מהן הסיבות האפשריות להכללתה ב"קאנון". בין הנושאים בהם נתמקד בעת הדיון ביצירות: זהות ומגדר, אהבה ומוות, אכזריות וחמלה, והרפלקסיה שמציעות היצירות עצמן על משמעות הקריאה והכתיבה של יצירות ספרות.

מטרות הקורס:
לחשוף תלמידי שנה א' בחוגים הספרותיים ואת תלמידי אבני פינה למגוון יצירות מכוננות מספרות העולם.

לספק לתלמידים כלים בסיסיים לניתוח מעמיק וביקורתי של יצירות ספרות.

לגרום לתלמידים לחשוב באופן ביקורתי על מקומה של הספרות בחברה ועל החשיבות שבלימודי ספרות

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לדבר באופן אינטליגנטי ועל סמך קריאה על יצירות מרכזיות בספרות העולם.

להבין את קו ההתפתחות הכללי של הספרות העולמית מהעת העתיקה ועד לראשית העת החדשה.

לנתח יצירות ספרות תוך מתן דגש לתימות מרכזיות העולות מן היצירות, לקשר בין היצירה להקשר ההיסטורי בו נוצרה, ולאופן בו היא מתכתבת עם המסורת הספרותית ממנה היא צומחת.-

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: פרונטלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שיעור ראשון: הזעם והחמלה – ה"איליאדה" של הומרוס

שיעור שני: שיבתו של אודיסאוס – בין ה"אודיסיאה" ל"בראשית"

שיעור שלישי: הטרגדיה הקלאסית: היפוליטוס

שיעור רביעי: שירה לירית בעולם העתיק - סאפפו וקאטולוס

שיעור חמישי: ייעודו של גיבור – ה"אינאיס" של וירגיליוס

שיעור שישי: מטאפורה ומטאמורפוזה – ה"מטאמורפוזות" של אובידיוס

שיעור שביעי: ספרות ונצרות – מהברית החדשה לאוגוסטינוס הקדוש

שיעור שמיני: דרמה, זיכרון ואסתטיקה בספרות ההודית העתיקה – קאלידאסה

שיעור תשיעי: האפוס המדיאבלי - שירת רולן

שיעור עשירי: הרומנסה המדיאבלית – טריטסן ואיזולד

שיעור אחד עשר: לגיהינום ובחזרה – ה"קומדיה האלוהית" של דנטה אליגיירי

שיעור שנים עשר: הקומדיה האנושית I – ה"דקאמרון" של בוקאצ'ו

שיעור שלושה עשר: הקומדיה האנושית II – "סיפורי קנטרברי" של ג'פרי צ'וסר

חומר חובה לקריאה:
הומרוס, איליאדה, תרגום אהרון שבתאי (תל אביב, 2016), שירים 1, 18, 24

הומרוס, אודיסיאה, תרגום אהרון שבתאי (תל אביב, 2014), שירים 8, 9, 10

אוריפידס, היפוליטוס, תרגום אהרון שבתאי (תל אביב, 1992)

סאפפו, "מישהי, אני אומרת, תזכור אותנו", תרגום שמעון בוזגלו (רעננה, 2009), שירים 1, 2, 16, 23, 31, 47, 48, 55, 58, 94
קאטולוס, שירי קאטולוס, תרגום רחל בירנבאום ודוד וייסרט (ירושלים, 1989), שירים 1,2,3,5,7,11, 35, 50, 51, 52, 58, 68, 72, 75, 76, 92

וירגיליוס, אינאיס, תרגום שלמה דיקמן (ירושלים, 1962), ספרים 4,12

אובידיוס, מטאמורפוזות, תרגום שלמה דיקמן, ספרים 1, 13.

"הבשורה על פי מתי", בתוך הברית החדשה
אוגוסטינוס, וידויים, תרגום אביעד קליינברג (תל אביב, 2002), ספרים 1,8

קאלידאסה, אות ההזכרות של שקונטלה, תרגום עמרם פטר (ירושלים, 2014)

שירת רולן, תרגום אריה סתיו

טריסטן ואיזולד, עיבוד ז'וזף בדיה, תרגום דליה טסלר (ירושלים, 1997)

דנטה, התופת, תרגום יואב רינון (ירושלים, 2014), מזמורים 1,2,4,5,26

ג'ובאני בוקאצ'ו, דקאמרון, תרגום גאיו שילוני ואריאל רטהאוז (ירושלים, 2000), יום ראשון הקדמה, יום ראשון סיפור ראשון, יום ראשון סיפור שני, יום שני סיפור חמישי, יום שלישי סיפור עשירי, יום רביעי, הקדמה וסיפור ראשון, יום עשירי סיפור עשירי

ג'פרי צ'וסר, סיפורי קנטרברי, תרגום שמעון זנדבנק (תל אביב, 1980), פרולוג כללי, סיפורו של הטוחן, סיפורה של האשה מבאת', סיפורו של פרח הכהונה


חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה