לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

לימוד בצוותא: דמותו של המורה הטוב - 10165
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תכנית "רביבים"

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): נגה בינג

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: nogabaror@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ב 11:00-12:00

מורי הקורס:
ד"ר נגה בינג

תאור כללי של הקורס:
תיאור סדנת צוותא :
במסגרת לימוד 'צוותא' , נלמד יחד טקסטים ונדון עליהם בסוגית דמותו של המורה הטוב, וחינוך להשראה . נלמד בחברותות באווירה בית מדרשית , נצפה יחד בסרטים אשר עוסקים בדמותו של המורה ונפגוש מורים ומחנכים שונים.

מטרות הקורס:
יצירת שיח ודיון
ניתוח טקסטים
למידה בחברותות

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:
הכנת דף עמדה המורה כהשראה

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: חברותא

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
סדרת המפגשים
1. מפגש ראשון: הכרות: איך הגעתי להיות מורה? מה משמעות להיות מורה למקצועות היהדות?
2. מפגש שני: מיהו המורה הטוב? לימוד בחברותות
3. מפגש שלישי: מורה להשראה : צפייה בסרט 'תיכון ההזדמנות האחרונה'+ מפגש עם חילי טרופר
4. מפגש רביעי: מבית הפרטי לבית המדרש : ר' יוחנן בן זכאי וריש לקיש ( מורים ואקדמיה)
5. מפגש חמישי: מתח וקשר בין זהויות : לימוד ושיחה עם שגיב אלבז מנהל ביהס המשלב יחד מודיעין
6. מפגש שישי: להיות מורה בכתה רב תרבותית : לימוד וצפייה בסרט 'שלום כתה ב'
7. מפגש שביעי: על 4 סוגי תלמידים העולם עומד....שאלת גבולות מורה תלמיד.
8. מפגש שמיני: הורים תלמידים מורים –
9. חנוכה - האור שבי
9. מורה מחנך- סיפורו של ביס קדמה- חגית אליהו
10. חינוך פרטי/שיוויוני

חומר חובה לקריאה:
שביד אליעזר, מחשבת ישראל קווים להתפתחות התחום והשגות לגבי ייעדיו ומטרותיו, בתוך: מדעי היהדות תשנ"ו, 7-13 ‬
• כהן יונתן , מחשבת ישראל לשם חינוך : האם המסורת היהודית ניתנת ל"תרגום"? ‬,עיצוב ושיקום, (תשנו) 164-182
• מיכאל רוזנק, הוראת תרבות ישראל -בין הערכי לרלבנטי, האוניברסיטה העברית, הוצאת מופ"ת, 2015
• אבות דר' נתן, נוסחא א' פרק כ
• אידלשטיין, א. "בירור מושגי-ערך כתהליך בהוראת מחשבת-ישראל", החינוך וסביבו ל"ב, תש"ע 2010, סמינר הקיבוצים

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 70 %
הגשת עבודה 30 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה