לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ילדים בסיכון בפרספקטיבה בינלאומית משווה - 3498
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 28-08-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: עבודה סוציאלית

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' ענת זעירא

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: anat.zeira@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ ענת זעירא

תאור כללי של הקורס:
הקורס עוסק בסוגיות הקשורות לילדים בסיכון: גורמים, טיפול ומדיניות. הקורס נלמד באנגלית
ומתקיים בשני חלקים: חלק אחד באוניברסיטה העברית ובמכון חרוב בירושלים והחלק השני
באוניברסיטת אקלהומה בקמפוס טולסה. מטרתו לחשוף את משתתפיו משני המוסדות לסוגיות
השונות באמצעות הרצאות וסיורים.
הקורס מדגיש היבטים של פרקטיקה ומדיניות ברגישות תרבותית -- למשל, בישראל עם המגזר
החרדי, באוקלהומה עם אינדיאנים. נוסף לכך, המשתתפים משני המוסדות זוכים - באמצעות
בילוי משותף מחוץ לשעות הלימודים - להכיר את הסביבה החברתית בירושלים ובטולסה.

מטרות הקורס:
הקורס מדגיש היבטים של פרקטיקה ומדיניות ברגישות תרבותית -- למשל, בישראל עם המגזר החרדי, באוקלהומה עם אינדיאנים. נוסף לכך, המשתתפים משני המוסדות זוכים - באמצעות
בילוי משותף מחוץ לשעות הלימודים - להכיר את הסביבה החברתית בירושלים ובטולסה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין את הדימיון והשוני בין מערכת רווחת הילד בישראל ובארה"ב ובפרט באוקלוהומה

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הקורס מתקיים במהלך שבועיים מרוכזים (שבוע בירושלים ושבוע בטולסה). ובסך הכל לא פחות
מ- 32 שעות לימוד.
השתתפות מלאה בקורס ומילוי כל המטלות מזכה ב- 2 נ"ז

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
עקרונות של מערכת רווחת הילד
הקשר חקיקתי
שירותים לילדים בסיכון בקהילה
מסגרות חוץ ביתיות לילדים בסיכון
הקשרים תרבותיים של מערכת רווחת הילד

חומר חובה לקריאה:
אמנה בדבר זכויות הילד (1989).
בן-אריה, א., זעירא, ע., סלוצקי, ח. לוי, ח., אדמון, ק. (2013). פניות לעו"ס לחוק הנוער והטיפול בהן: סיכום ממצאים שנת 2012. ירושלים: מכון חרוב.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2013). הודעה לעיתונות "לקט נתונים לרגל יום הילד הבינלאומי 2013", 18.11.2013.
המועצה לשלום הילד (2011). ילדים בישראל: שנתון סטטיסטי. ירושלים: המועצה הלאומית לשלום הילד, המרכז למחקר ופיתוח.
וייסבלאי, א. (2010). פעולות ישראל ליישום האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות הילד. הכנסת, מרכז המחקר והמידע.
חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך – 1960.
משרד הרווחה והשירותים החברתיים (2013). סקירת השירותים החברתיים 2012.
עטר, ש. (2006). מאפיינים של הילד, המשפחה והפנימייה כמנבאים תפקוד פסיכו-חברתי וחינוכי של ילדים ובני נוער בפנימיות שיקומיות, טיפוליות ופוסט-אשפוזיות (עבודת דוקטורט). ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים.
רוטלוי, ס. (2010). אחריות המדינה בקידום זכויות ילדים. בתוך: מורג, ת. (עורכת) זכויות הילד והמשפט הישראלי. תל אביב. הוצאת רמות – אוניברסיטת תל אביב (עמ' 80-63).
שמעוני, ע., בנבנישתי, ר. (2011). ילדים נפגעי התעללות והזנחה השוהים במסגרות חוץ ביתיות והמטופלים בקהילה: רקע ותוצאות. ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומכון חרוב.
Harder, A. T., Zeller, M., López, M., Köngeter, S., & Knorth, E. J. (2013). Different sizes, similar challenges: Out-of-home care for youth in Germany and the Netherlands. Psychosocial Intervention, 22(3), 203-214.
McLoone-Richards, C. (2012). Say nothing! How pathology within Catholicism created and sustained the institutional abuse of children in 20th century Ireland. Child Abuse Review, 21: 394-404.
O'Sullivan, E. (2014). Institutional Care in Ireland, lecture at VLE blackboard https://tcd.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id&eq;_2_1&url&eq;%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_15373_1%26url%3D
Thoburn, J. (2007). Golbalisation and Child Welfare: some Lessons from a Cross-National Study of Children in Out-Of-Home-Care. Available from School of Social Work and Psychosocial Sciences, University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ England
http://www.uea.ac.uk/swk/research/publications/monographs/welcome.htm

חומר לקריאה נוספת:
לפי תחומי העניין של כל תלמיד

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 50 %
הגשת עבודה 50 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה