מצב נגישות

מפת השנתון
לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים
English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי תכניות לימודים
שנתון 2015-2016 ( תשע"ו )
תאריך עדכון 08-08-2017

הפקולטה למדעי הרוח
דף 1 מתוך 3

על מנת להציג פרטי הקורס יש ללחוץ על כותרת הקורס או לבחור בתפריט תצוגה משמאל את האופציה מפורט
    1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא

(255)
תכנית אמירים בוגר (1500)
שנה א'


קורסי חובת בחירה שנה א'הפקולטה למדעי הרוח :אמירים - תכנית מצטיינים
Ancient Judaism from a Interdisciplinary Perspective היהדות העתיקה במבט בין-תחומי   |   08201
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אמירים - תכנית מצטיינים
Readings in Early Orthodoxies (Christian and Jewish) קריאות באורתודוכסיות קדומות (נוצריות ויהודיות)   |   08228
עבודה בכתב 0.5 ש"ש 1 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אמירים - תכנית מצטיינים
ACADEMIC WRITING IN ENGLISH FOR AMIRIM STUDENTS כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי אמירים   |   08214
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אמירים - תכנית מצטיינים
DIRECTED READINGS: PHILOSOPHICAL TEXTS קריאה מודרכת: טקסטים פילוסופיים   |   08222
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אמירים - תכנית מצטיינים
Tragedy and Comedy in the Classical World טרגדיה וקומדיה בעולם הקלאסי   |   08236
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

08247
הפקולטה למדעי הרוח :אמירים - תכנית מצטיינים
AMIRIM MEETING CLUB מועדון "אמירים"   |   08247
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  


קורסי בחירה שנה א'
תלמידי "אמירים" חייבים בלימוד שפה זרה שנייה ברמת מתקדמים (בנוסף לשפה האנגלית). למודי השפה מקנים מחצית נקודות הזכות .הפקולטה למדעי הרוח :לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים
ADVANCED FRENCH צרפתית למתקדמים   |   09100
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי נלמד בצרפתית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים
FRENCH FOR BEGINNERS צרפתית למתחילים   |   09103
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי נלמד בצרפתית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים
RUSSIAN FOR BEGINNERS רוסית - רמה א   |   26102
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים
ADVANCED RUSSIAN רוסית - רמה ב   |   26301
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים
SPANISH FOR BEGINNERS ספרדית למתחילים   |   29101
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי נלמד בספרדית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים
ADVANCED SPANISH ספרדית למתקדמים   |   29102
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי נלמד בספרדית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים
GERMAN FOR BEGINNERS גרמנית למתחילים   |   32104
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים
ADVANCED GERMAN - A גרמנית למתקדמים - א   |   32110
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים
Reading of academic Texts in German קריאת טקסטים אקדמיים בגרמנית   |   32111
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב' נלמד בגרמנית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים
ITALIAN FOR ADVANCED STUDENTS איטלקית למתקדמים   |   45102
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי נלמד באיטלקית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים
ITALIAN FOR BEGINNERS איטלקית למתחילים   |   45103
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי נלמד באיטלקית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


שנה ב'


קורסי חובת בחירה שנה ב'
על התלמידים להגיש מספר מטלות שוטפות ועבודה מסכמת בכל קורס. יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות בשניים מן הקורסים שנלמדו במהלך התואר.הפקולטה למדעי הרוח :אמירים - תכנית מצטיינים
SCIENTIFIC THOUGHT IN ITS SOCIAL CONTEXT חשיבה מדעית בהקשר חברתי   |   08205
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אמירים - תכנית מצטיינים
Religious Figures Transcending Traditions: between Judaism and Islam דמויות חוצות מסורות דתיות: בין יהדות לאסלאם   |   08209
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א' נלמד באנגלית
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אמירים - תכנית מצטיינים
The Heart and Soul of Confucianism: Confucian Learning as an Intellectual and Spiritual Tradition הקונפוציאניזם בלב ובנפש   |   08257
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר א'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אמירים - תכנית מצטיינים
Colonial encounters מפגשים קולוניאליים   |   08241
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אמירים - תכנית מצטיינים
SOUTH ASIAN LITERARY MASTERPIECES סרסווטי רוקדת על לשונם: מבחר יצירות מופת של הספרות ההודית לדורותיה   |   08288
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :אמירים - תכנית מצטיינים
Listening to Music להאזין למוסיקה - מבט קוגניטיבי   |   08211
עבודה בכתב 2 ש"ש 4 נ"ז סמסטר ב'
      תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

08247
הפקולטה למדעי הרוח :אמירים - תכנית מצטיינים
AMIRIM MEETING CLUB מועדון "אמירים"   |   08247
השתתפות פעילה 0 ש"ש 0 נ"ז שנתי
      תכניות לימודים  

הפקולטה למדעי הרוח :אמירים - תכנית מצטיינים
EARLY MODERN POLITICAL THOUGHT הגות מדינית בראשית העת החדשה   |   08283
עבודה בכתב 1 ש"ש 2 נ"ז סמסטר ב'
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus


קורסי בחירה שנה ב'
תלמידי "אמירים" חייבים בלימוד שפה זרה שנייה ברמת מתקדמים (בנוסף לשפה האנגלית). למודי השפה מקנים מחצית נקודות הזכות .הפקולטה למדעי הרוח :לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים
ADVANCED FRENCH צרפתית למתקדמים   |   09100
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי נלמד בצרפתית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים
FRENCH FOR BEGINNERS צרפתית למתחילים   |   09103
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי נלמד בצרפתית
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים
RUSSIAN FOR BEGINNERS רוסית - רמה א   |   26102
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

הפקולטה למדעי הרוח :לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופיים
ADVANCED RUSSIAN רוסית - רמה ב   |   26301
משך הבחינה: 3.00 ש' בחינה בכתב 4 ש"ש 8 נ"ז שנתי
    מועדי בחינות תכניות לימודים   סילבוס / Syllabus

go to 1   2   3  העמוד הבא העמוד הבא
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem