לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

דת ומדינה בישראל - 62614
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 10-08-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: משפטים

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' אביעד הכהן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Aviadhacohen3@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: שלישי 18:00-18:30

מורי הקורס:
ד"ר אביעד הכהן

תאור כללי של הקורס:
חלקו הראשון של הסמינר יתמקד בניתוח מושגי ותיאורטי של הנושא, בהצגת מודלים שונים ליחסי דת ומדינה, חופש הדת והחופש מדת, ובבחינת הטיעונים הנורמטיביים והמעשיים העומדים בבסיסו של כל מודל.
נבקש לנתח את הבעיות והפתרונות השונים שהוצעו בתחום זה, הן מבחינה פורמאלית הן מבחינה מהותית, ונבחן את תפקידו של המשפט בתחום זה.
חלקו השני של הסמינר יוקדש לעיון במבחר סוגיות שתופסות מקום מרכזי בעיצוב יחסי הדת והמדינה בישראל, ביישום המודלים התיאורטיים ובניתוח הקשיים והפתרונות הנוגעים אליהן.

מטרות הקורס:
להכיר את מערכת היחסים בין דת למדינה ולעמוד על מקומה של המערכת המשפטית בהסדרת בסוגיות השונות בתחום זה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לנתח באופן מעמיק ומורכב סוגיות שעניינן דת ומדינה ולהציגן בכתב ועל פה, בין השאר בכתיבת עבודה סמינריונית מחקרית מקיפה

דרישות נוכחות (%):
חובה

שיטת ההוראה בקורס: פרונטלית, תוך קיום דיון ער בין משתתפי הסמינר לכל אורכו

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מהי "דת"? היבטים היסטוריים, הגותיים, חברתיים ומשפטיים; יחסי דת ומדינה בראייה היסטורית; חופש הדת והחופש מדת; הממסד הדתי: בתי דין דתיים, רבנות ראשית, מועצות דתיות, חברה קדישא; שבת ומועד; נישואין וגירושין; כתות דתיות; זרמים דתיים; עדות דתיות; כשרות; מקומות קדושים; גיור והמרת דת; קבורה;

חומר חובה לקריאה:
יעודכן

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 20 %
הרצאה

מידע נוסף / הערות:
אחר- הרצאה
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה