לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

משפחה, רכוש וממון - 62450
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 14-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: משפטים

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): שופט משה דרורי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: moshedr@court.gov.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
שופט משה דרורי

תאור כללי של הקורס:
קורס זה הינו קורס-על, כאשר תנאי מוקדם להשתתפות בו הוא ציון עובר לפחות במקצועות הבאים: "דיני משפחה" ו"דיני קניין". הניתוח בקורס יתייחס לשאלת הרכוש והממון של בני זוג (נשואים וידועים בציבור), תוך אנליזה של תחולת דיני הקניין והמשפט האזרחי, מחד גיסא, ודיני המשפחה המיוחדים, מאידך גיסא, על אותם זוגות. איזה משקל יינתן לכל אחד ממרכיבים אלה. הקורס יבחן את דוקטרינת "שיתוף הנכסים", פרי הפסיקה, ואת דוקטרינת "איזון המשאבים", שנקבעה בחוק יחסי ממון בין בני הזוג, התשל"ג-1973, והיחס ביניהם. בקורס תהיה התייחסות לסוגי הנכסים השונים, הן נכסים מוחשיים והן נכסים עתידיים. כמו כן, דיון יוקדש לעניין הפנסיות. בפרק נפרד יעסוק הקורס בנכס המרכזי של רוב בני הזוג בישראל, דהיינו: דירת המגורים, שלה יש פונקציות נוספות בתוך המשפחה, כמדור, הן לשני בני הזוג והן לילדים. כן יתייחס הקורס – באופן כללי - לסוגיות המזונות, הירושה והסדרים רצוניים (הסכם ממון, הסכם גירושין וצוואה). דיון קצר ייוחד לסמכויות בתי המשפט השונים וכן סמכויות בתי הדין הרבניים. כמו כן יימנו אמצעי העזר המשפטיים המאפשרים את מימוש הזכויות הממוניות.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיום הקורס יוכל התלמיד להתמודד עם סיטואציות מורכבות בתחום יחסי הרכוש של בני הזוג, כגון: מעמד נכסים שנרכשו לפני הנישואין ועברו שינוי בזמן הנישואין, פנסיות, ונכסי העתיד של המשפחה (מוניטין, פוטנציאל השתכרות, ועוד), חובות שנוצרו במהלך הנישואין, וליישם ביחס אליהם את הדוקטרינות המשפטיות הרלבנטיות.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. משפחה ורכוש- מודלים בסיסיים

1.1 שיוויון
1.2 אינדיווידואליות
1.3 ההלכה היהודית
1.4 המשפט הישראלי – שיטה מעורבת
מקורות: ספרות 1(א)-(ז).

2. דוקטרינת "שיתוף הנכסים"

2.1 הורתה (הלכות ברגר בראלי בריקר אפטה; פסיקה 1-4)
2.2 פיתוחה – "המשפט המקובל נוסח ישראל"
2.3 היסודות הרעיוניים של הלכת שיתוף הנכסים (במיוחד ספרות מקור (ז)).

3. דוקטרינת "איזון המשאבים"

3.1 חוק יחסי ממון בין בני הזוג, תשל"ג-1973, והרקע לחקיקתו
3.2 "איזון משאבים" – שותפות דחויה
3.3 יישום איזון המשאבים בפועל (הלכת חנוך [13])

4. תחולתם של דוקטרינות "שיתוף נכסים" ו"איזון המשאבים" יחדיו?

4.1 הלכת יעקבי קנובלר [16]
4.2 פרשנותה של הלכת יעקבי קנובלר בסיפרות ובפסיקה שלאחריה (דנ"א נפיסי [15 סיפא]).
4.3 חוק יחסי ממון בין בני הזוג (תיקון מס' 4), התשס"ט-2008

5. השיתוף בנכסים – הלכה למעשה

5.1 דיירת מגורים (הלכות פיכטנבאום [8] דקר [36] פרבר [70], לוי [83])
5.2 נכסים לפני הנישואין (הלכות אפטה [4] ליברמן [7] אבולוף [20] עבאדה [71] הדרי [27], קוטלר [74], דרהם [90])
5.3 אורח חיים רגיל ומאמץ משותף וקופה רעיונות משותפת (הלכת לוי [83], מדג'ר [22], אורון [25])
5.3.1 תחולה על מי שאינם יהודים (הלכות ראבי [18], ומטוע [19], וביידון [120])
5.3.2 ניאוף אינו שולל זכות לשיתוף נכסים (הלכת זיסרמן [23]).
5.4 נכסים עיסקיים (הלכות ליברמן [7], אבולוף [20], גיטלר [69])
5.5 דיירות מוגנת (הלכות אבולוף [20], גיטלר [69] ואבו סנינה [118])
5.6 נכסים "מעורבים" (הלכות גדסי [21], מערבי[9], ג'ברין [77])
5.7 שיתוף ספציפי מכוח הדין הכללי (פלונית[119], אלמונית[120]
5.8 נכסי עתודה כלכלית: פנסיה, פיצויי פיטורין קופ"ג –
הדין הקודם (הלכות בר נתן [73], גלבוע [99]
הדין החדש: פנסיות (ספרות 1(ב); פסיקה – הלכות רון [100], לידאי [30], צה"ל [101]); מוניטין (הלכת נתן [32], פלוני ופלונית [102], ש'א' [144]).
פנסיה ודיני עבודה (הלכת גרטנר [103].
פנסיה ומזונות: הלכות נפשי [104] ואבנרי [105].
פנסיה וכלל רכוש בני הזוג (פסיקה [106] – [111]; חקיקה [12]
5.8 חובות (הלכות לוי [83], דוד [112], גיבר שטיין [113], בן צבי [75], ננקישווילי [80], שלם[115[, זכריה [128])
5.9 העדר רישום (הלכות עובדיה [12] והדרי [27])
5.10 מועד הגשת התביעה (הלכות כבשני וינפלד יהלום [33-35])
5.11 מתנות בין בני זוג (הלכות פרי [24], קנובלר [16])
5.12 פיצויים הניתנים בתביעת נזיקין (הלכת י' ה' [137])
5.13 משפט בינלאומי פרטי (הלכות אזוגי [14], נאפיסי [15])
5.14 השלכות שיתוף נכסים על גורמים אחרים וענפי משפט אחרים (הלכת מלכה [136])

6. דירת בני הזוג – מגורים

6.1 זכות מדור רק לאשה (הלכת ששון [38])
6.2 אלימות כעילה להוצאה מהדירה (הלכות ניר [40], סדן [41] וחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991)
6.3 ניאוף – עילה להוצאת בעל מהדירה? (הלכות נחום [43] רונקין [44] כסיף [45-46])

7. פירוק שיתוף בדירה

7.1 דירה "תפוסה" – דירה "פנויה" (הלכות מרדכי [47], וילוזני [49], פלונית [50], אקנין [82], וחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 סעיף 40א שהוסף בתיקון 17)
7.2 זכות מדור בפירוק השיתוף בדירה (הלכת ראש חודש [55], אקנין [82] וחוק המקרקעין- תיקון מס' 17 סעיף 40א ותיקון 4 לחוק יחסי ממון)
7.3 מיסוי (סעיף 4א לחוק מס שבח)

8. פירוק שיתוף ביתר הנכסים

8.1 מכירה
8.2 תשלומי איזון
8.3 היוון
8.4 מועד פירוק השיתוף ביחס למכלול ענייני בני הזוג

9. דירת בני הזוג לאחר הפטירה

9.1 זכות מדור של האישה (הלכת מילר [85])
9.2 זכות מדור של בן הזוג והילדים (סעיפים 108 ו-115 לחוק הירושה תשכ"ה-1965 והלכת סייג [56])

10 מזונות

10.1 מזונות בין בני הזוג (הלכת פרייס [121] ולוי חקק [122])
10.2 מזונות לילדים כולל מעל גל 18 (הלכת פלונים)
10.3 מזונות מן העיזבון על פי חוק הירושה והדין העברי

11. ידועים בציבור
11.1 הלכת שיתוף הנכסים בינהם (הלכת שחר נ' פרידמן [61] מוסטון [63] וסאלם נ' כרמי [64-65], הלכת פלונית 160/08 [134])
11.2 מזונות ביחס לידועים בציבור (הלכת ורסנו [63] ופלונית [141])
11.3 זכויות לאחר המוות; פנסיות; ירושה ומזונות מן העזבון
11.4 ידועים בציבור בני אותו מין (הלכת דנילוביץ [86])

12. הסדרים רצוניים

12.1 הסכם ממון (הלכת שי [68] נציה [66], מונק [67] ולנטין[78])
12.2 הסכם גירושין
12.3 צוואה

13. סמכויות הערכאות השונות

13.1 ערכאות אזרחיות (בימ"ש מחוזי, שלום, משפחה)
13.2 בית דין רבני (הלכות נופרבר [57] בעהם [58] בבלי [26], לב [60])

14. אמצעי עזר

1. עיקולים
2. צווי ביניים (הלכת פלג [81])
3. עיכוב יציאה מן הארץ (הלכות לב צוק [60])
4. הליכי ביזיון בית משפט (פרשת ברדה [134])

15. סיכום

האם השיטה הישראלית "המעורבת" עיקבית הרמונית, צודקת, ומתחשבת בזכויות היסוד של הצדדים הנוגעים בדבר?


חומר חובה לקריאה:
1. ספרים

(א) אריאל רוזן צבי, יחסי ממון בין בני זוג (ירושלים, תשמ"ב).
(ב) אריאל רוזן צבי, דיני המשפחה בישראל – בין קודש לחול (תל אביב, תש"ן).
(ג) בן ציון שרשבסקי, דיני משפחה, מהדורה רביעית (ירושלים, תשנ"ג) ומהדורת קורינאלדי.
(ד) יהושע ויסמן, דיני קנין, חלק שני, בעלות ושיתוף (ירושלים, תשנ"ז), עמ' 204-177.
(ה) מיגל דויטש, דיני קנין, כרך א (תשנ"ז), עמ' 647-633.
(ו) חנוך דגן, קניין על פרשת דרכים (תל אביב, תשס"ה), פרק 7.
(ז) שחר ליפשיץ, השיתוף הזוגי (בר אילן, נבו, תשע"ו).

2. מאמרים

(א) משה דרורי, "דירת בני הזוג בפסיקתם של בתי הדין הרבניים ושל בתי המשפט האזרחיים", שנתון המשפט העברי, כרך טז-יז (תש"ן- תשנ"א), עמ' 143-89.
(ב) דרורה פלפל, "פירוק שיתוף במקרקעין בדירת מגורים של בני זוג", הפרקליט, כרך לט (תשנ"א), עמ' 506-488.
(ג) יהושע גייפמן ומיכאל טאוסיג, "מירוץ הסמכויות ההליכים לפירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג", הפרקליט, כרך מ (תשנ"ה), עמ' 342-316.
(ד) יהושע גייפמן, "זכויות פנסיה ונכסי פרישה אחרים – כנכסים בני השגה או בני איזון בין בני זוג" הפרקליט, כרך מא (תשנ"ג), עמ' 105-137.
(ה) אריאל רוזן צבי, "דיני משפחה וירושה", בתוך: ספר השנה של המשפט בישראל תשנ"א (תל אביב, תשנ"ב), עמ' 183-220.
(ו) אריאל רוזן צבי, "דיני משפחה", בתוך: ספר השנה של המשפט בישראל, תשנ"ב-תשנ"ג (תל אביב, תשנ"ד), עמ' 267-300.
(ז) פנחס שיפמן, "בתי הדין הרבניים – לאן?" משפט וממשל, כרך ב (תשנ"ה) עמ' 532-534.
(ח) יוסף מנדלסון, "יחסי ממון בין בני זוג" בתוך: פ' רדאי (ואח') מעמד האישה בחברה ובמשפט (ירושלים תשנ"ה), עמ' 437-458.
(ט) פנחס שיפמן, "ואף על פי כן – שיתוף נכסים", משפטים, כרך כו (תשנ"ו), עמ' 399-408.
(י) שחר ליפשיץ, "על נכסי עבר, על נכסי עתיד ועל הפילוסופיה של חזקת השיתוף", משפטים, כרך לד (תשס"ד), עמ' 627.
(יא) שחר ליפשיץ, "יחסי משפחה וממון: אתגרים ומשימות בעקבות תיקון מס' 4 לחוק יחסי ממון", חוקים, כרך א (2009), עמ' 317-227.

3. חקיקה

1. חוק שיווי זכויות האישה, תשי"א – 1951.
2. חוק יחסי ממון בין בני הזוג, תשל"ג – 1973.
3. חוק יחסי ממון בין בני הזוג (תיקון), תש"ן – 1990.
4. חוק יחסי ממון בין בני הזוג (תיקון מס' 4), תשס"ט – 2008 .
5. חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה – 1995 .
6. תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, תקנה 258כו, כפי שהוספה בתיקון משנת תשנ"ז.
7. חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 .
8. החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט – 1959 .
9. חוק המקרקעין (תיקון מס' 17), התשנ"ה – 1995 .
10. חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א – 1971 .
11. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
12. חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014.4. פסיקה

1. ע"א 306/64 ברגר נ' מנהל מס עזבון, פ"ד יט(2) 240.
2. ע"א 253/65 בריקר נ' בריקר, פ"ד כ(1) 589.
3. ע"א 135/68 בראלי נ' מנהל מס עזבון, פ"ד כג(1) 393.
4. ע"א 595/69 אפטה נ' אפטה, פ"ד כה(1) 561.
5. ע"א 66/73 פנונו נ' פנונו, פ"ד כט(2) 181.
6. ע"א 264/77 דרור נ' דרור, פ"ד לב(1) 829.
7. ע"א 630/79 ליברמן נ' ליברמן, פ"ד לה(4) 359.
8. ע"א 741/82 פיכטנבאום נ' פיכטנבאום, פ"ד לח(3) 22.
9. ע"א 686/95 מערבי נ' מערבי, פ"ד מ(2) 631.
10. ע"א 144/86 קופלמן נ' קופלמן, פ"ד מא(1) 356.
11. ע"א 26/89 ארגוב נ' ארגוב, פ"ד מד(1) 793.
12. ע"א 92/89 עובדיה נ' עובדיה, פ"ד מה(5) 113.
13. ע"א 1229/90 חנוך נ' חנוך, פ"ד מה(5) 584.
14. ע"א 2/77 אזוגי נ' אזוגי, פ"ד לג(3) 1.
15. ע"א 2199/91 נאפיסי נ' נאפיסי, פ"ד מח(2) 89. ודנ"א 1558/94 נאפיסי נ' נאפיסי נ(3) 573.
16. ע"א 1915/91 יעקבי נ' יעקבי; קונבלר נ' קונבלר פ"ד מט(3) 529.
17. פסה"ד של בית המשפט המחוזי בפרשת קנובלר פורסם בפסמ"ח תשנ"א (2) 309.
18. ע"א 77/71 ראבי נ' ראבי, פ"ד לג(1) 729.
19. ע"א 65/89 מוסטפא נ' מטוע, פ"ד מד(4) 197.
20. ע"א 2280/91 אבולוף נ' אבולוף, פ"ד מז(3) 596.
21. ע"א 234/80 גדסי נ' גדסי, פ"ד לו(2) 645.
22. ע"א 370/87 עזבון מדג'ר נ' עזבון מדג'ר, פ"ד מד(1) 99.
23. ע"א 384/88 זיסרמן נ' זיסרמן, פ"ד מג(3) 205.
24. ע"א 343/87 פרי נ' פרי, פ"ד מד(2) 154.
25. רע"א 964/92 אורון נ' אורון, פ"ד מז(3) 758.
26. בג"צ 1000/92 בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד מח(2) 221.
27. ע"א 806/93 הדרי נ' הדרי, פ"ד מח(3) 685.
28. ע"א 679/76 סלי נ' עזבון שפר, פ"ד לב(2) 785.
29. ע"א 655/89 מטלון כץ נ' כץ, פ"ד מה(3) 845.
30. ע"א 809/90 לידאי נ' לידאי, פ"ד מו(1) 602.
31. גפני נ' גפני (לא פורסם).
32. ע"א 663/87 נתן נ' גרינר, פ"ד מה(1) 104.
33. ע"א 388/76 כבשני נ' מנהל מס שבח, פ"ד לא(3) 253.
34. ע"א 177/87 ווינפלד נ' מנהל מס שבח, פ"ד מד(4) 607.
35. ע"א 5774/91 יהלום נ' מנהל מס שבח, פ"ד מח(3) 372.
36. ע"א 66/88 דקר נ' דקר, פ"ד מג(1) 122.
37. ע"א 321/81 כהן נ' כהן (לא פורסם, ניתן על-ידי השופט צ' טל בבימ"ש מחוזי בירושלים).
38. ע"א 47/64 ששון נ' ששון, פ"ד יח(4) 235.
39. המרצה 8263/83 בן שמעון נ' בן שמעון, פסמ"ח תשמ"ו(א) 304.
40. ע"א 458/79 ניר נ' ניר, פ"ד לה(1) 518.
41. ע"א 192/82 סדן נ' סדן, פ"ד לו(4) 169.
42. ע"א 745/87 סריוטי נ' סריוטי, פ"ד מב(4) 878.
43. ע"א 680/82 נחום נ' נחום, פ"ד לז(4) 667.
44. ע"א 53/83 רונקין נ' רונקין, פ"ד לח(1) 151.
45. ע"א 573/81 כסיף נ' כסיף, פ"ד לו(2) 294.
46. ת"א (רחובות) 2176/85 כסיף נ' לביא וכסיף, פסמ"ה(ב) 209.
47. ע"א 288/71 מרדכי נ' מרדכי, פ"ד כו(1) 393.
48. ע"א 421/76 בר יואב נ' בר יואב, פ"ד כו(1) 263.
49. בג"צ 323/81 וילוזני נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד לו(2) 733.
50. ע"א 753/82 פלונית נ' פלוני, פ"ד לז(4) 626.
51. ע"א 472/83 אריאלי נ' אריאלי, פ"ד מא(3) 200.
52. ת"א 28567/81 פור נ' פור, פסמ"ח תשמ"ו(2) 512.
53. ע"א 171/83 טאובמן נ' טאובמן, פ"ד לט(4) 707.
54. ע"א (חיפה) 222/89 אילון נ' אילון, פסמ"מ תשמ"ה(3) 407.
55. ע"א 2626/90 ראש חודש נ' ראש חודש, פ"ד מו(3) 205.
56. ע"א 485/70 סייג נ' אזולאי מנהלת עזבון סייג, פ"ד כה(2) 62.
57. ע"א 488/89 נופרבר נ' נופרבר, פ"ד מד(4) 293.
58. בג"צ 609/92 בעהם נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד מז(3) 288.
59. בר"ע (ת"א) 8602/86 לנצוט נ' לנצוט, פסמ"ח תשמ"ז(ד) 438.
60. בג"צ 3914/92 לב נ' ביה"ד הרבני, פ"ד מח(2) 491; בג"צ 4358/93 צוק נ' ביה"ד הרבני, פ"ד מח(4) 563.
61. ע"א 52/80 שחר נ' פרידמן, פ"ד לח(1) 443.
62. ע"א 749/82 מוסטון נ' וידרמן, פ"ד מג(1) 278.
63. ע"א 805/82 ורסנו נ' כהן, פ"ד לז(1) 529.
64. ה"פ (ת"א) 157/87 סלם נ' כרמי, פסמ"ח תשנ"ב(1) 69.
65. ע"א 4385/91 רחל סלם נ' רם כרמי, פ"ד נא(1) 337.
66. ע"א 490/77 נציה נ' נציה, פ"ד לב(2) 621.
67. ע"א 6/80 מונק נ' מונק, פ"ד לו(3) 421.
68. ע"א 169/83 שי נ' שי, פ"ד לט(3) 776.
69. ע"א 3563/92 גיטלר נ' גיטלר, פ"ד מח(5) 489.
70. ע"א 1918/92 פרבר נ' פרבר, פ"ד מח(4) 540.
71. ע"א 4596 עבאדה נ' עבאדה, פ"ד מח(2) 77.
72. ע"א 75/85 מנחם נ' מנחם, פ"ד מא(2) 785.
73. ע"א 724/83 בר נתן נ' בר נתן, פ"ד לט(3) 551.
74. ע"א 1937/92 קוטלר נ' קוטלר, פ"ד מט(2) 233.
75. ע"א 3002/93 בן צבי נ' סיטין, פ"ד מט(3) 5.
76. ע"א 5187/91 מקסימוב נ' מקסימוב, פ"ד מז(3) 177.
77. ע"א 3071/91 ג'ברין נ' ג'ברין, פ"ד מז(3) 361.
78. ע"א 1581/92 ולנטין נ' ולנטין, פ"ד מט(3) 441.
79. ע"א 951/96 גולן נ' גולן, פ"ד מט(4) 877.
80. ע"א 5598/94 נניקשוילי נ' נניקשוילי, פ"ד מט(5) 163.
81. רע"א 4029/90 פלג נ' פלג, פ"ד מה(2) 111.
82. בג"צ 5969/94 אקנין נ' ביה"ד הרבני, פ"ד(1) 370.
83. ע"א 819/94 לוי נ' לוי, פ"ד נ(1) 300.
84. ע"א 304/72 בילאר נ' בילאר, פ"ד כז(1) 533.
85. ע"א 100/49 מילר נ' מילר, פ"ד ה 1301.
86. בג"צ 721/94 אל על נתיבי אויר לישראל נ' דנילוביץ, פ"ד מח(5) 749.
87. בג"צ 8578/01 חיים חליווה נ' עליזה חליווה, פ"ד נו(5) 634.
88. ע"א 4374/98 עצמון נ' עצמון, פ"ד נז(5) 433.
89. ע"א 3868/95, בג"צ 5385/95 ונדה ורבר נ' מנחם ורבר ואח', פ"ד נב(5) 817.
90. ע"א 1580/95 דרהם נ' דרהם, פ"ד נ(4) 865.
91. בג"צ 6334/96 לאה אליהו נ' בית הדין הרבני האזורי בתל-אביב פ"ד נג(2) 153.
92. בג"צ 2222/99 אנזל (אורה) גבאי נ' בית הדין הרבני הגדול פ"ד נד(5) 401.
93. בג"צ 8497/00 אירה פייג – פלמן נ' גאורג פלמן פ"ד נז(2) 118.
94. בג"צ 9611/00 נבאל בדר (מרעי) נ' נזיה מרעי פ"ד נח(4) 256.
95. בג"צ 5747/03 פלוני נ' פלונית פ"ד מח(5) 776.
96. רע"א 8256/99 פלונית נ' פלוני פ"ד נח(2) 213.
97. בג"צ 9734/03 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול פ"ד נט(2) 295.
98. בג"צ 304/04 עוזי יאיר נ' בית הדין הרבני האזורי פ"ד ס(2) 99.
99. ע"א 44/84 דולי גלבוע נ' דרור גלבוע, פ"ד מא(1) 174
100. ע"א 841/87 אסא רון נ' חנה רון, פ"ד מה(3) 793.
101. בע"מ 10916/03 צה"ל – מדינת ישראל נ' פלונית (2007).
102. בע"מ 4623/04 פלוני נ' פלונית פ"ד ס"ב(3) 66.
103. בג"צ 4193/04 שרה אודיה גרטנר-גולדשמידט נ' בית הדין הארצי לעבודה (2010).
104. ע"א 7033/93 יאיר נפשי נ' רחל נפשי (1995).
105. ע"א 6557/95 חיים אבנרי נ' תמר אבנרי, פ"ד נא(3) 541.
106. ע"מ (חיפה) 330/05 פלוני נ' אלמונית (2006).
107. ע"מ (חיפה) 614/07 פלונית נ' פלוני (2008).
108. בע"מ 4699/08 פלונית נ' פלוני (2008).
109. בע"מ 5060/10 פלונית נ' פלוני (2010).
110. עמ"ש (ת"א) 1229/07 י' ב' נ' א' ב' (2010).
111. עמ"ש (ת"א) 39641-05-10 פלונית נ' פלוני (2012).
112. ע"א 677/71 אדוארד שלמה דוד נ' לואיז דוד פ"ד כו(2) 457.
113. ע"א 1967/90 ישראל גיבר שטיין נ' הלן גיבר שטיין פ"ד מו (05) 661.
114. בג"צ 4178/04 פלוני נ' בית הדין הרבני לערעורים (13.12.06)
115. רע"א 8791/00 אניטה שלם נ' טווינקו בע"מ (13.1.06).
116. בג"צ 8928/06 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים (8.10.08).
117. בג"צ 7716/05 פלוני נ' פלונית (27.8.07).
118. בע"מ 4623/04 פלוני נ' פלונית (26.8.07).
119. בג"צ 5416/09 פלונית נ' פלוני פ"ד סג(2)484 (2010).
120. בע"מ 1398/11 אלמונית נ' אלמוני (2012).
121. ע"א 130/83 לבנה פרייס נ' אלימלך פרייס פ"ד לח(1) 721
122. ע"א 496/89 יצחק לוי חקק נ' הילדה לוי חקק פ"ד מה(4) 749
124. ע"מ (י-ם) 821/05 ש' א' נ' ש' ג' (12.11.06).
125. ת.א. (י-ם) 2260/08 ה.כ. נ' א.פ. (29.10.08).
126. ע"מ (י-ם) 818/05 פלונית נ' פלוני (8.5.06).
127. בע"מ 8951/06 פלוני נ' פלונית (14.6.06).
128. ע"מ (י-ם) 547/04 פלוני נ' אלמוני (30.4.05).
129. בע"מ 4589/05 פלוני נ' פלונית (21.11.05).
130. ע"מ (י-ם) 452/03 פלוני נ' פלוני (25.11.03).
134. עפ"א (י-ם) 1006/01 ברדה נ' ברדה (2.12.02).
135. בש"א (י-ם) 5581/04 זכריה נ' וינברגר (26.8.04).
136. ב"ש (י-ם) 1565/02 סם מלכה נ' מדינת ישראל (1.7.03).
137. ע"מ (י-ם) 2035/07 י' ה' נ' ש' ה'.
138. ע"מ (י-ם) 125/08 ש' ר' נ' ד' ר'.
139. ע"מ 222/08 פלוני נ' פלונית (2010).
140. ע"א 3287/09 אבו סנינה נ' עיאד סעיד אבו עכר (2010).
141. ע"מ (י-ם) 160/08 פלונית נ' פלוני.
142. ע"מ (י-ם) 1078/06 ביידון מוחמד נ' ביידון נאדיה.
143. ע"מ (י-ם) 2066/07 דמירי נ' דמירי.
144. ע"מ (י-ם) 222/08 ש' א' נ' ש' ד' (2010).

הערה: כדי שלא להעמיס על הרשימה, לא הובאו תיקי "תמ"ש" (תיקי בית משפט לענייני משפחה כערכאה ראשונה), ואף לא תיקים מבית דין הרבני (הגדול והאזורי). ייתכן כי במהלך הקורס, אזכיר פסקי דין כאלה, אך אין הם בבחינת חומר קריאה חובה לבחינה.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הציון בקורס הוא על הבחינה, שתהיה בספרים פתוחים, ומחייבת ידע ויכולת יישום. יינתן ציון מיטיב, עד 10 נקודות להשתתפות פעילה בכיתה, וקריאת החומר לקראת השיעורים.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה